Xây dựng thương hiệu theo chuẩn quốc tế

Khóa học xây dựng thương hiệu chuẩn Quốc tế

Khoá học Xây dựng thương hiệu dành theo chuẩn quốc tế giúp học viên nắm vững các kiến thức cơ bản đến nâng cao về thương hiệu và xây dựng thương hiệu. Khoá học kết hợp linh hoạt giữa lý thuyết và ứng dụng thực tiễn, đảm bảo tính thực thi khi áp dụng vào […]

Xây dựng thương hiệu doanh nghiệp

Khóa học Xây dựng thương hiệu doanh nghiệp - Sao Kim Academy

Khoá học Xây dựng thương hiệu doanh nghiệp giúp bạn nắm vững các kiến thức chuyên môn về thương hiệu và xây dựng thương hiệu. Khoá học kết hợp linh hoạt giữa lý thuyết và ứng dụng thực tiễn, đảm bảo tính thực thi khi áp dụng vào thực tế doanh nghiệp. Nội dung là những […]

Xây dựng văn hoá doanh nghiệp

Khóa học Xây dựng văn hóa doanh nghiệp bền vững

Văn hóa doanh nghiệp là chất keo kết dính các thành viên trong doanh nghiệp để mỗi nhân viên hãnh diện khi được làm việc và cống hiến hết mình cho doanh nghiệp. Vậy Văn hóa doanh nghiệp là gì? Làm thế nào để xây dựng văn hóa doanh nghiệp với một “đội ngũ” nhân […]

Xây dựng thương hiệu trên sàn TMĐT

Khóa học Xây dựng thương hiệu trên sàn thương mại điện tử

Theo Báo cáo của Cục thương mại điện tử và Kinh tế số VIệt Nam, với 53% dân số mua sắm trực tuyến, thị trường TMĐT tăng trưởng 18% vào năm 2020, mở ra “sức nóng” và xu hướng phát triển mới cho doanh nghiệp. Hiểu về Xây dựng thương hiệu trên sàn TMĐT, là […]