Xây dựng thương hiệu dành cho lãnh đạo

Khóa học Xây dựng thương hiệu dành cho lãnh đạo

Theo nghiên cứu của Weber Shandwick, danh tiếng của Giám đốc điều hành (CEO) chiếm trung bình 45% danh tiếng công ty. Danh tiếng CEO là vũ khí mạnh nhất đem lại giá trị cho doanh nhân. Thấu hiểu “Uy tín là bạc vàng”, khoá học “Xây dựng thương hiệu dành cho lãnh đạo” giúp […]