Xây dựng văn hoá doanh nghiệp

Đánh giá
5/5
Trạng thái
Chưa đăng ký
Giá
Closed
Bắt đầu ngay
Đăng ký học Ngày khai giảng

Khóa học bao gồm:

 • Thời lượng
 • videos
 • bài tập
 • tài nguyên học tập
 • Sở hữu khóa học trọn đời
Hotline: 0964.699.499
Khóa học Xây dựng văn hóa doanh nghiệp bền vững

Văn hóa doanh nghiệp là chất keo kết dính các thành viên trong doanh nghiệp để mỗi nhân viên hãnh diện khi được làm việc và cống hiến hết mình cho doanh nghiệp. Vậy Văn hóa doanh nghiệp là gì? Làm thế nào để xây dựng văn hóa doanh nghiệp với một “đội ngũ” nhân viên luôn đồng lòng, chung sức hết mình vì lý tưởng chung của Doanh nghiệp?

Tất cả câu trả lời có trong khóa học Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Ai nên tham gia khóa học này?

 • Doanh nhân, Giám đốc doanh nghiệp, Lãnh đạo các tổ chức
 • Trưởng các bộ phận: Nhân sự, Truyền thông, Tiếp thị, Hành chính
 • Cán bộ chuyên trách Truyền thông, Văn hóa doanh nghiệp , PR

Kết quả đầu ra của khóa học:

 • Hiểu được vai trò, giá trị của Truyền thông Nội bộ gắn liền với Văn hóa Doanh nghiệp và Truyền thông Thương hiệu.
 • Biết cách khảo sát, phân tích đặc trưng văn hoá, từ đó xây dựng được nền móng và các trụ cột văn hoá doanh nghiệp.
 • Nắm được cấu trúc hệ thống, quy trình hoạch định chiến lược và kế hoạch truyền thông nội bộ trong các tổ chức.
 • Ứng dụng mô hình, công cụ TTNB & VHDN vào thực tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của doanh nghiệp.

 

Nội dung Khóa học

Mở rộng tất cả

Lost your password? Please enter your email address. You will receive mail with link to set new password.