Chương 1: Tổng quan về Facebook và cách thiết lập một Fanpage chuẩn SEO
Chương 2: Tư duy cài đặt quảng cáo chuyên nghiệp
Chương 3: Xây dựng một kịch bản content chất lượng giúp quảng cáo hiệu quả
Chương 4: Sử dụng thành thạo BM (Business Manager) và các tính năng trình quản lý quảng cáo
Chương 5: Sử dụng trí thông minh nhân tạo AI của Facebook để quảng cáo đối tượng thông minh
Chương 6: Các mục tiêu và định dạng quảng cáo chính hiệu quả
Chương 7: Quy trình cài đặt chuyển đổi Facebook và tiếp thị lại những người vào website
Chương 8: Thử nghiệm quảng cáo hiệu quả và phân tích số liệu quảng cáo
Chương 7: Giới thiệu một số tool hỗ trợ quảng cáo Facebook và Chatbot thông minh tiết kiệm thời gian công sức và tiền bạc
Chương 10: Những mẹo cần biết khi triển khai quảng cáo Facebook

Lost your password? Please enter your email address. You will receive mail with link to set new password.